Talgeni vil løse sundhedsudfordringer med matematiske algoritmer

Pressemeddelelse, udsendt 1. september 2015:

En af Danmarks tungeste kompetencer indenfor machine learning og data mining, Bo Thiesson, skifter kurs og vil per 1. september 2015 dedikere sin tid til at skabe et bedre sundhedsvæsen i Danmark. Det sker i tæt samarbejde med Enversion A/S, der har mange års ekspertise i udnyttelse og analyse af sundhedsdata.

Det danske sundhedsvæsen er presset. Medicinudgifterne stiger. Befolkningens forventninger til behandlings- og udredningstilbud vokser. Det stiller krav til effektiviseringer og udvikling af helt nye beslutningsstøttesystemer og algoritmer, der kan understøtte læger og sundhedspersonale i at træffe de rigtige beslutninger i en presset hverdag.

– Danmark er nok det land i verden, der har de bedste forudsætninger datamæssigt for at kunne skabe helt unikke løsninger på sundhedsområdet, siger Bo Thiesson, og fortsætter:

– Vi er nu i big-data-æraen, hvor mængden og forskelligheden af digitale data vokser eksplosivt. Alle samler data, også på sundhedsområdet, men få ved, hvordan viden udtrækkes fra disse data. Enversion A/S har bevist, at de forstår at kombinere og behandle de mange data på kompetent vis.

Bo Thiesson, tiltræder 1. september som CTO hos Enversion A/S, men bevarer dog en tæt relation til den arbejdsplads, han forlader, Aalborg Universitet, hvor han de seneste tre år har forsket og undervist studerende i data science, machine learning og data mining. Blandt andet vil Bo fortsat fungere som specialevejleder for 12 studerende, der per 1. september, vil arbejde med udviklingen af matematiske algoritmer, til håndtering af sundhedsmæssige problemstillinger hos Enversion A/S.

– At det er lykkes at indgå en samarbejdsaftale med en international kompetence som Bo, er helt utroligt, siger Jacob Høy Berthelsen, stifter af Enversion A/S, og tilføjer:

– Bos mangeårige erfaring med anvendelsen af machine learning sikrer, at vi fremover kan udvikle og tilbyde helt unikke beslutningsstøtteløsninger, baseret på den nyeste forskning på feltet.

 

Om Bo Thiesson:

Bo Thiesson er en ledende dansk forsker og underviser i feltet data science og machine learning. Bo står bag 38 patenter og er medforfatter på over 40 publikationer i internationalt anerkendte tidsskrifter. Han nyder international anerkendelse for sit 17 år lange virke som forsker i Microsofts machine learning forskningsgruppe (Redmond, USA), hvor hans anvendelse af de nyeste teknikker indenfor matematisk modelleringsarbejde har sat sine spor i adskillige af Microsoft produkter og services.

Download billeder af Bo Thiesson i høj opløsning:

Billede 1Billede 2, Billede 3

 

Om Enversion A/S:

Enversion A/S er stiftet i december 2009 og arbejder med at udvikle systemer til beslutningsstøtte i sundhedssektoren. Enversion A/S hjælper i dag blandt andet Region Nordjylland og Region Midtjylland med at gøre sundhedsdata tilgængelige til rapporterings- og forskningsformål.

Download billede af Jacob Høy Berthelsen, founder, i høj opløsning:

Billede 1

Download billede af Thomas Schultz, CEO i høj opløsning:

Billede 1