Algoritme skal hjælpe patienter med senfølger efter brystkræft

Algoritme skal hjælpe patienter med senfølger efter brystkræft

Intro:
Over 85 procent af de danskere, der får konstateret brystkræft, overlever heldigvis. Til gengæld får mange af disse mennesker en hverdag med senfølger som fx depression eller føleforstyrrelser.

Udfordringen:
Lægevidenskaben er blevet dygtig til at forhindre, at patienter dør af brystkræft. Udfordringen er nu at blive bedre til at spotte, hvem der er i risiko for at udvikle senfølger af både sygdommen og behandlingen. Der kan være oceaner af faktorer, der spiller ind. Kunsten er at skabe et overblik, så  læger og andet fagpersonale kan begynde at behandle senfølgerne – helst inden de viser sig i en sådan grad, at de ødelægger patientens tilværelse.

Løsningen:
En såkaldt dynamisk vidensbank, der udvikles på baggrund af data fra forskningsdatabaser og data fra brystkræftoverlevere. For at vidensbanken kan bruges og ikke blot tjener som opbevaring af en masse fragmenterede oplysninger, skal der udvikles og trænes algoritmer, der kan finde svar og se mønstre i den store datamængde, der indsamles på tværs af databaser, donerede data og sektorer. Enversion A/S står bag udviklingen af disse algoritmer på baggrund af et tæt samarbejde med nogle af landets fremmeste kræftforskere. Projektet er støttet med 11 millioner kroner af Knæk Cancer 2017.

Perspektiverne:
Senfølger hos patienter, der har overlevet et brystkræftforløb kan i langt højere grad end nu forebygges eller behandles langt tidligere i forløbet. Det vil ikke alene spare den enkelte patient og de pårørende for mange bekymringer. Det vil også spare samfundet for mange behandlingskroner.

For at skære det ud i pap:
Man kan godt omdanne sundhedsvæsnet fra at fungere reaktivt til proaktivt, hvis man anvender data begavet.

Nysgerrig:
Giv Simon Lauritsen et kald på +45 30 55 49 20. Han glæder sig til at høre fra dig.

Færdigheder

Indsendt den

august 29, 2018

Færdigheder

Indsendt den

august 29, 2018