FaktaCenter i Regionerne

Integration og kvalitetssikring af data er en afgørende forudsætning for at disse data kan konverteres til viden og anvendes til rapportering, analyse og beslutningsstøtte.

Resultatet af dette trin i ENVERSION-processen er skabelsen af et FaktaCenter.

Denne case beskriver anvendelsen af FaktaCenter hos Region Nordjylland og Region Midtjylland og giver to eksempler på de opgaver, der nemt kan håndteres, når først FaktaCenteret er etableret.

Fundamentet for modelarbejdet er “dimensional modellering“. I dimensional modellering opereres med to nøglebegreber, der anvendes i eksemplerne nedenfor: 

  • Fact: Beskriver den forretningsproces man ønsker at vide noget om. Derudover hvad man ønsker at måle på og på hvilket detaljeringsniveau.
  • Dimensioner: Beskriver konteksten for det man ønsker at måle på og den måde man ønsker at gruppere sine facts på.

 

Eksempel 1: Sygehuskontakter

Facts: Forretningsprocessen omkring sygehuskontakter er fundamental i regionerne. Kravet fra analysebrugerne er, at det skal være nemt at tilgå al tilgængelig information om indlæggelser og henvisninger på sygehuset. Det er eksempelvis indlæggelsens varighed, patientens alder på indlæggelsestidspunktet, antallet at indlæggelser mv.

Dimensioner: Analysebrugerne ønsker at kunne se disse “facts” i relation til registrerede diagnoser, datoer, borgeroplysninger, DRG-karakteristika, involveret personale mv.

Nedenfor ses datamodellen relateret til dette eksempel (klik på billedet for stor udgave).

 

Fact kontakt model

 

Eksempel 2: DRG-takstaktiviteter

Facts: I dette eksempel ønsker analysebrugerne at kunne udtrække al tilgængeligt information om indberettede indlæggelseskontakter, ambulante besøg og de takstydelser, der bliver knyttet hertil. Det er eksempelvis indlæggelsens varighed, patientens alder på indlæggelsestidspunktet, antallet at indlæggelser, takstydelser knyttet til kontakten/besøget mv.

Dimensioner: Brugerne ønsker at kunne se disse “facts” i relation til registrerede diagnoser, procedurer, producerende afdelinger, opholdsafdelinger (fra PAS), datoer, borgeroplysninger, DRG-karakteristika, mv.

Nedenfor ses datamodellen relateret til dette eksempel (klik på billedet for stor udgave).

Fact DRG model

 

FaktaCenter er trin 2 i ENVERSIONS SundhedsCenter