Friske specialestuderende fra Aalborg Universitet

12 specialestuderende fra henholdsvis datalogi- og softwareingeniør-studiet på Aalborg Universitet er det næste år tilknyttet Enversion.

Forleden blev de budt officielt velkommen og mødte alle kollegerne ved et student shower.

De 12 studerende har alle Enversions Bo Thiesson som vejleder, og det næste år inddeles de i to arbejdsgrupper, der hver især tilknyttes udviklingsprojekter, Enversion arbejder på.

Den ene gruppe skal arbejde på et projekt, hvor man ved hjælp af machine learning kan generere epikriser – de korte sammenfatninger, der laves på alle patienter, der udskrives fra hospitalerne.

Den anden gruppe skal arbejde med at kortlægge patientforløb på baggrund af data med henblik på at udlede viden om, hvordan gennemsnitlige patientforløb udvikler sig.

Et hjerteligt velkommen til David Junker, Martin Damgård Nielsen, Mads Ellersgaard Kalør, Søren Ranneries, Sofie Aaskov Nielsen, Emil Nesgaard, Martin Zimmermann Kristensen, Peter Fogh, Søren Bouet Andersen, Emil Kongsgaard, Andreas Petersen og Lasse Nielsen.

Vi glæder os til samarbejdet og takker Aalborg Universitet for udlån!